WWF / Humberto Tan
Blog

Waarom de panda en finance hand in hand gaan

De eerste 100 dagen in het Green Finance team van het Wereld Natuur Fonds zitten erop. Ik werk aan relatief nieuw onderwerp binnen WWF. In het team Green Finance wat als doel heeft om de Nederlandse financiële sector te vergroenen en natuur en biodiversiteit te integreren in alle financiële beslissingen. De vraag die ik verreweg het meest heb gehoord de afgelopen tijd, is "Hoezo finance bij WWF?" Zij zijn toch van de Rangers en de panda beschermen?

Money makes the world go round

Ja, dat klopt. Maar om de panda écht te beschermen, is het niet voldoende om alleen zijn directe leefgebied te beschermen. Natuurverlies heeft zijn oorsprong vaak elders; zo wordt bijvoorbeeld bos gekapt voor landbouw of infrastructuur. Aan de basis hiervan ligt onze nog grotendeels onduurzame productie- en consumptiesysteem. Dit gaat over bedrijven, en bedrijven zijn gestoeld op financiële en economische uitgangspunten. Tegelijkertijd is de helft van de wereldeconomie sterk afhankelijk van een gezonde natuur. Dit is waarom finance een speerpunt is voor WWF: als we biodiversiteitsverlies willen tegengaan en natuurherstel willen bereiken, zullen we ook de financiële sector moeten veranderen. En dit gaat ook Nederland aan.

Dit is ook mijn motivatie om als Greening Finance Netherlands Lead bij WWF te werken: ik geloof heel sterk in de kracht van het bedrijfsleven om de klimaat & biodiversiteitscrisis op te lossen. Maar dat werkt alleen als we natuur zien als integraal onderdeel van de economie.

Christine Wortmann
Christine Wortmann
Lead Greening Finance Netherlands
Lead Greening Finance Netherlands
Lees alle blogs van Christine

De impact van de financiële wereld op natuur

Veel aandacht maar ook veel aarzeling

Wat mij enthousiast maakt, is dat ik in de gesprekken en bijeenkomsten die ik de afgelopen maanden heb meegemaakt ontzettend veel aandacht proef voor het thema biodiversiteit. Zo stond het hoog op de agenda bij de stakeholderdialoog van de pensioensector, werd het in de VBDO benchmark genoemd als het belangrijkste aankomende thema dat meer aandacht verdient, en was er veel animo vanuit zowel bedrijven als financials voor onze consultatie voor het nieuw te lanceren Taskforce on Nature-related Financial Disclosures (TNFD) raamwerk. Maar tegelijkertijd proef ik ook veel aarzeling bij financiële instellingen: het onderwerp is ingewikkeld, we hebben te weinig data, we zijn al zo druk met klimaat, en zo verder. Hier maak ik me zorgen over, omdat het kan leiden tot onnodige verlamming. Want hoewel dit legitieme opmerkingen zijn, is er al veel bekend over waar en in welke sectoren de hoogste risico’s en impact zitten, en wat acties zijn die bedrijven en financiële instellingen vandaag al kunnen nemen. De urgentie om aan de slag te gaan is groot, en dit kan dus ook al vandaag; wachten is geen optie.

Grafiek LPR Curve

Verduurzamen productie en consumptie essentieel om biodiversiteitsverlies om te buigen naar herstel.

Lokale kennis van wereldwijd belang

Wat me ook opvalt, is hoe enorm belangrijk de lokale dimensie is als we het hebben over natuur en biodiversiteit. Dit zijn we niet zo gewend vanuit de klimaatdiscussie. De link tussen wat we in Nederland doen en beslissen, en de rest van de wereld is heel sterk. Dit werd bijvoorbeeld heel duidelijk in een kennissessie die we organiseerden voor medewerkers van Robeco over de Amazone en Green Finance, in het kader van het partnerschap dat we met Robeco hebben. Ontbossing in de Amazone heeft sterke links met financiële instellingen en bedrijven, en ook met Nederlandse partijen zoals pensioenfondsen. Zo hebben beslissingen die wij in Nederland nemen een grote lokale impact elders. Het TNFD raamwerk benadrukt dit ook, door ‘Locate’ als eerste stap te benoemen in het in kaart brengen van de interactie van een bedrijf of financiële instelling met de natuur. En hier komt ook de unieke expertise van WWF en haar wereldwijde on the ground netwerk het beste tot haar recht.

Ik wil me hard maken voor het aanzetten tot actie, en tot versnelling in plaats van vertraging. De sleutelvraag daarbij is volgens mij: ‘Hoe moet ik aan de slag?’. De komende tijd hebben we als WWF diverse evenementen en hulpmiddelen op de agenda die hierbij kunnen helpen. Ik wil jullie daar in vervolgblogs in meenemen met behulp van voorbeelden. Kijk dus uit naar meer updates!

Ik ben benieuwd naar jullie ervaringen; is bovenstaande herkenbaar of juist niet? Wil je meer weten of heb je vragen, dan kom ik graag met je in gesprek!

De laatste blogs van Christine

©Gerhard van Roon

Hoe groene obligaties niet per definitie groen zijn

WWF-er Christine Wortmann deelt haar visie op groene obligaties
Meer info

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Meld je aan voor onze tweemaandelijkse nieuwsbrief. Dan houden we je op de hoogte van nieuwe inzichten en tools voor de zakelijke markt en krijg je updates over grote WWF-projecten en tips voor duurzaam ondernemen.