Shutterstock / Olga Kashubin / WWF

Groen financieren

In onze economie zijn honderden miljarden euro’s in omloop. Geld dat komt van banken, verzekeraars en pensioenfondsen. Wat als financiële instellingen al dit geld op een duurzame en groenere manier zouden investeren?

Wat is er aan de hand?

De financiële sector kan een sleutelrol spelen in het behoud en het herstel van natuur. Ons spaar- en pensioengeld, bedrijfskapitaal en de rijksschatkist worden beheerd door banken en vermogensbeheerders. Met beleggingen en leningen bepalen zij welke bedrijven en projecten gesteund worden.

Dat zijn investeringen met mogelijk grote gevolgen. Ze kunnen zorgen voor meer natuurverlies of juist voor natuurbehoud. De financiële sector kan dus hét verschil maken op weg naar een groene wereld.

Win-win

Groen investeren is een win-winsituatie. Nederlandse financiële instellingen hebben namelijk 500 miljard euro aan financieringen uitstaan aan bedrijven die zeer afhankelijk zijn van de natuur, berekende de Nederlandse Bank samen met het Planbureau voor de Leefomgeving.

Toenemend natuurverlies betekent een toenemend risico op productieverlies voor bedrijven. Groener investeren is dus niet alleen goed voor de planeet, maar ook van belang voor de opbrengsten van banken, pensioenfondsen en verzekeraars.

De weg naar een natuur-positieve economie

Afhankelijk van natuur

Niet alleen de Nederlandse economie is sterk afhankelijk van de natuur. Dit geldt ook voor de helft van de wereldeconomie. Daarbij gaat het om 44 biljoen dollar, blijkt uit onderzoek van het World Economic Forum.

En daar liggen gelijk ook kansen. Voedsel, infrastructuur en energie zijn de drie industrieën die verantwoordelijk zijn voor bijna tachtig procent van het natuurverlies wereldwijd. Als we hier op een andere manier in investeren, ontstaan er 400 miljoen banen en 10 biljoen dollar aan zakelijke kansen.

Shutterstock / isak55 / WWF

Wat doet WWF eraan?

Hoe meer groene investeringen, hoe beter. Natuurpositieve financiering noemen we dat. Leningen en beleggingen die goed zijn voor de biodiversiteit, de natuur en het klimaat.

WWF werkt op twee manieren toe naar een economie in harmonie met de natuur:

 • 1

  Vergroening financiële sector

  Door de werkwijze van de financiële sector te vergroenen. We geven inzicht in de risico’s die instellingen lopen wanneer ze investeren in praktijken die voor verlies van biodiversiteit zorgen.

 • 2

  Vergroening investeringen

  We koppelen financiële instellingen aan groene projecten, ontwikkeld door WWF en lokale bedrijven in natuurrijke gebieden. Zo kan op een duurzame manier geïnvesteerd worden.

Financiële risico’s blootleggen

WWF brengt in kaart op welke manier bedrijven afhankelijk zijn van de natuur en welke impact hun activiteiten hebben op de biodiversiteit. En waar de risico’s, maar ook de kansen liggen voor de vermogensbeheerders. Dit maken we inzichtelijk met de Taskforce on Nature-related Financial Disclosures (TNFD).

Dit raamwerk levert inzichten, kennis en richtlijnen op. Ook gaat WWF samenwerkingen aan met financiële instellingen als Rabobank en Robeco. Zo kunnen we de sector van binnenuit verduurzamen en een bredere coalitie vormen van bedrijven die bijdragen aan meer natuur. In dit proces blijven we altijd eerlijk, scherp en kritisch. We willen een groene, duurzame wereld, zo snel mogelijk. Dit staat dan ook altijd voorop in al onze adviezen.

Groene investeringsprojecten

Ook helpt WWF financiële instellingen met investeren in groene projecten en organisaties wereldwijd. Dat gebeurt onder meer via het Dutch Fund for Climate and Development (DFCD). Dit fonds richt zich op projecten voor klimaatadaptie en natuurherstel in ontwikkelingslanden. Zo worden de meest kwetsbare gemeenschappen en ecosystemen weerbaarder tegen de gevolgen van klimaatverandering.

In het fonds zit al 160 miljoen euro dankzij het ministerie van Buitenlandse Zaken. We willen nog een half miljard aan privaat kapitaal aantrekken voor verschillende projecten. Bijvoorbeeld tegen ontbossing en voor schoon (drink)water.

Ook doen we mee aan Mobilising More for Climate. In dit programma werken we samen met lokale bedrijven en organisaties aan projecten met een positieve impact op mens en natuur in onder meer Kameroen, Ghana, Indonesië, Mozambique en Oeganda.

Voorbeelden van projecten

Wat kan jij doen?

Vraag eens aan je bank of pensioenfonds welke groene opties zij bieden. Wisselen van bank is niet altijd nodig. Het doel is namelijk om zoveel mogelijk mensen en bedrijven te laten overstappen op een natuur-inclusieve economie.

Hoe meer klanten vragen naar groene alternatieven, hoe belangrijker het wordt voor de bank of verzekeraar om daarmee aan de slag te gaan.

Steeds meer financiële instellingen zien namelijk het belang van biodiversiteit en natuurherstel in. En dat zie je terug in hun producten. Zo richtte Robeco een biodiversiteitsfonds op voor zakelijke klanten. Op die manier kan ook jouw geld bijdragen aan een duurzame wereld.

Brent Stirton / Getty Images / WWF-UK

Welke resultaten hebben we al behaald?


Vergroening van de financiële sector:

 • Robeco richtte een biodiversiteitsfonds op voor zakelijke klanten. Zo kunnen zij investeren in bedrijven die aantoonbaar een positieve invloed hebben op de biodiversiteit. WWF-NL gaf input op Robeco's routekaart voor Biodiversiteit. Zo krijgt Robeco advies en hulp bij het ontwikkelen van beleggingsstrategieën voor biodiversiteit.
 • Voor een lening van $100 miljoen aan de grootste Chileense zalmproducent stelde WWF samen met de Rabobank duurzaamheidscriteria op waaraan het bedrijf moet voldoen.
 • Om de impact en prestaties van boeren op het herstel van de biodiversiteit te kunnen meten, ontwikkelden Rabobank en WWF de biodiversiteitsmonitor. Daarin sturen we aan op doelen en niet op maatregelen zodat ondernemers de vrijheid behouden om toe te passen wat werkt voor hen.

Bondgenootschappen gemaakt:

 • Samen met de Nederlandse Banken Vereniging (NVB), Rabobank en Deloitte ontwikkelde WWF de Taskforce on Nature-related Financial Disclosures. Dit raamwerk is voor en door het bedrijfsleven gemaakt. 40 senior executives hebben vastgelegd hoe meer natuur het beste geïntegreerd kan worden in de dagelijkse besluitvorming.
 • De Finance for Biodiversity Pledge is een internationaal verbond van financiële instellingen. Eind 2020 maakten zij de belofte om bescherming en herstel van biodiversiteit voorop te zetten in hun activiteiten. Nederlandse instellingen nemen hierin het voortouw. Al 126 instellingen wereldwijd hebben zich aangesloten. Samen beheren zij $19 biljoen.

Lees onze resultaten & updates

©Freepik / XZokzathai

ONDERZOEK: Natuur moet en kan hoger op de agenda van centrale banken en financiële toezichthouders

ONDERZOEKSRAPPORT: Natuur moet en kan hoger op de agenda van centrale banken en financiële toezichthouders
Meer info

WWF-Panda opent de Amsterdamse Euronext

Vandaag is het Taskforce on Nature-related Financial Disclosures (TNFD) met een gongceremonie op de Amsterdamse beurs gelanceerd door het Wereld Natuur Fonds Nederland, Nederlandse Vereniging van Banken, Deloitte en Rabobank. TNFD is een instrument dat bedrijven en investeerders inzicht geeft in de natuurgerelateerde risico’s en kansen van hun investeringen en activiteiten. Met dit inzicht kunnen zij beslissingen nemen om risico's te verminderen en investeringen te doen die bijdragen aan meer natuur.
Meer info
naturepl.com / Doug Gimesy / WWF

Vergroening investeringen: een brochure

Lees alles over onze wereldwijde ambitie om de financiële wereld te vergroenen en hoe wij werken aan de natuur-inclusieve economie.
Meer info

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Meld je aan voor onze tweemaandelijkse nieuwsbrief. Dan houden we je op de hoogte van nieuwe inzichten en tools voor de zakelijke markt en krijg je updates over grote WWF-projecten en tips voor duurzaam ondernemen.