WWF-Panda opent de Amsterdamse Euronext

Rooftop Revolution, Alice Wielinga

Vandaag is het Taskforce on Nature-related Financial Disclosures (TNFD) met een gongceremonie op de Amsterdamse beurs gelanceerd door het Wereld Natuur Fonds Nederland, Nederlandse Vereniging van Banken, Deloitte en Rabobank. TNFD is een instrument dat bedrijven en investeerders inzicht geeft in de natuurgerelateerde risico’s en kansen van hun investeringen en activiteiten. Met dit inzicht kunnen zij beslissingen nemen om risico's te verminderen en investeringen te doen die bijdragen aan meer natuur.

Natuurverlies en klimaatverandering vormen fundamentele risico’s voor het bedrijfsleven, de financiële wereld en ons welzijn. Maar liefst 50% van onze economie is immers afhankelijk van natuur zegt World Economic Forum. Het doel van TNFD is om geldstromen wereldwijd bij te laten dragen aan herstel van natuur en biodiversiteit. De lancering deze ochtend vond plaats in navolging op de wereldwijde lancering van TNFD op 18 september 5 uur p.m. New York Time op Wall Street tijdens de New York Climate Week.

De toenemende vraag naar energie en onduurzaam gebruik van grondstoffen leiden tot natuurverlies en klimaatverandering. Bedrijven en financiële instellingen zijn zich onvoldoende bewust van de invloed die zij hebben op natuur en biodiversiteit en hoe afhankelijk zij hiervan zijn. Onder andere doordat niet altijd duidelijk is waar de globale ketens gelokaliseerd zijn en of de productie ter plekke duurzaam plaatsvindt.

TNFD is een initiatief van 1100 gespecialiseerde partijen en is gebaseerd op wetenschappelijke inzichten en wereldwijde consultatierondes. Met deze lancering slaan natuurbeschermers en financiële experts wereldwijd de handen ineen voor een natuurpositieve economie. WWF is founding partner van TNFD en onderdeel van de Stewardship Council.

20230919 - TNFD.JPG

Financiën en kansen

“Steeds meer financiële instellingen kijken naar de materiële risico’s en kansen van de natuur in hun portfolio’s. Een jaar geleden was de bewustwording en actie nog beperkt tot de grotere en groene banken in Nederland, maar inmiddels staat natuur hoger op de agenda bij alle Nederlandse financiële instellingen. Meer goed nieuws is dat bedrijven en financiële organisaties het meenemen van natuur in hun portefeuilles ook als een kans zien. Onlangs schatte het World Economic Forum dat als bedrijven prioriteit geven aan natuur, dit bijna 400 miljoen nieuwe banen en $10 biljoen aan zakelijke kansen kan opleveren”, aldus Aaron Vermeulen Global Lead Green Finance WWF.

“Met de finale TNFD aanbevelingen zetten we een belangrijke stap op weg naar consistentie in rapportages op het gebied van natuur gerelateerde risico’s. Rapportages die van groot belang zijn om natuur te integreren in onze besluitvorming. Want het wordt steeds duidelijker dat bredere natuurrisico’s financiële instellingen raken, maar ook dat herstel van ecosystemen cruciaal is om onze klimaatdoelen te halen. Ik wil daarom de TNFD van harte feliciteren met de lancering vandaag”, aldus Cindy van Oorschot, Divisiedirecteur Toezicht Pensioenfondsen van De Nederlandse Bank.

New York Climate Week

TNFD werd tijdens de New York Climate Week gepresenteerd. Verlies van natuur en klimaatverandering versterken elkaar. Door biodiversiteit te verliezen en ecosystemen aan te tasten, beperken we de mogelijkheden om op de natuur te vertrouwen als bondgenoot in de strijd tegen klimaatverandering en andere maatschappelijke uitdagingen. Christine Wortmann, Lead Green Finance WWF-NL: "Als we biodiversiteitsverlies willen tegengaan en natuurherstel willen bereiken, zullen we ook de financiële sector moeten veranderen. Ik geloof heel sterk in de kracht van het bedrijfsleven om de klimaat & biodiversiteitscrisis op te lossen. Maar dat werkt alleen als we natuur zien als integraal onderdeel van de economie."

Aanwezigen gongceremonie

Cindy van Oorschot; programmadirecteur de Nederlandse Bank, Anita de Horde; Co-founder Biodiversity Foundation, Diane Boogaard; Head W&R Sustainability & Global Food System Transition Rabobank, Petra Mannessen; Senior Nature expert Rabobank, Emetic van Was, partner en Sustainability FSI lead Deloitte, Anne-Claire van den Wall Bake; partner en Nature FSI lead Deloitte, Gerdie Knijp; Sustainable Finance Lab, Christine Wortmann; Lead Green Finance WWF-NL, Deon Nel; Chief Conservation Officer WWF-NL, Nicolas Poolen en Avital van Meijeren Karp van WWF. Maarten Vleeshouwer Senior Coordinating Policy Officer Ministerie van Financiën, Peter van der Werf Head Executive Director Robeco, Marc Reinke hoofd SFO de Nederlandse Bank.

Gerelateerde artikelen

©Freepik / XZokzathai

ONDERZOEK: Natuur moet en kan hoger op de agenda van centrale banken en financiële toezichthouders

ONDERZOEKSRAPPORT: Natuur moet en kan hoger op de agenda van centrale banken en financiële toezichthouders
Meer info
naturepl.com / Doug Gimesy / WWF

Vergroening investeringen: een brochure

Lees alles over onze wereldwijde ambitie om de financiële wereld te vergroenen en hoe wij werken aan de natuur-inclusieve economie.
Meer info
Alain Compost / WWF

Wereldwijde oproep aan centrale banken voor actieplan klimaat- en biodiversiteitscrisis

Samen met ruim 90 wetenschappers, denktanks en internationale organisaties doet WWF een wereldwijde oproep aan centrale banken om alle mogelijke middelen in te zetten om de klimaat- en natuurcrisis tegelijkertijd aan te pakken. Dat is nodig om zowel de planeet als een stabiele economie te beschermen.
Meer info

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Meld je aan voor onze tweemaandelijkse nieuwsbrief. Dan houden we je op de hoogte van nieuwe inzichten en tools voor de zakelijke markt en krijg je updates over grote WWF-projecten en tips voor duurzaam ondernemen.