ONDERZOEK: Natuur moet en kan hoger op de agenda van centrale banken en financiële toezichthouders

©Freepik / XZokzathai

De stabiliteit van de financiële sector wordt steeds vaker bedreigd door de gevolgen van biodiversiteitsverlies. Denk bijvoorbeeld aan hoge voedselprijzen door falende oogsten als gevolg van verlies van bestuivers. Centrale banken en toezichthouders zijn zich hiervan bewust, maar handelen nog niet snel genoeg om de risico’s voldoende te beperken. En dat terwijl er al veel kennis en handvatten zijn om direct maatregelen te nemen. In opdracht van WWF-NL heeft het Sustainable Finance Lab (SFL) onderzocht welke stappen centrale banken en toezichthouders nu al kunnen nemen en een agenda opgesteld voor de komende 5 jaar.

Recent wereldwijd onderzoek van WWF laat zien dat centrale banken zich blind dreigen te staren op alleen de klimaatcrisis en dat ze natuur en biodiversiteit te weinig aandacht geven (SUSREG). Het nieuwe onderzoek van SFL genaamd “Finding a way with nature; how central banks and supervisors can start acting on nature-related risks" bevestigt dit en benadrukt dat het niet mogelijk zal zijn de klimaatverandering te beperken zonder natuurherstel.

Ook de koplopers zijn er nog niet

De Nederlandsche Bank wordt in beide onderzoeken genoemd als één van de voorlopers, maar ook de koplopers zijn er nog lang niet. Christine Wortmann, WWF Green Finance team Nederland: “Het integreren van natuur is voor de financiële sector geen vanzelfsprekendheid. We juichen de koplopersrol van DNB toe, maar er is nog zoveel werk te verzetten. De druk moet erop blijven om bewustwording te vertalen naar concrete actie; en ook daar kan DNB een rol in pakken; zowel in beleid als in promotie”.  

Rens van Tilburg, directeur Sustainable Finance Lab: “Klimaat en natuur kun je niet scheiden. Toch kijken centrale banken nu vrijwel uitsluitend naar klimaat. Er zijn echter al volop publieke doelen en data voorhanden over natuur waarmee toezichthouders nu aan de slag kunnen. Daarmee kunnen ze de grootste risico’s beperken.”

Onvoldoende concreet beleid

Tot nu toe zijn de maatregelen van centrale banken en toezichthouders vooral gericht op bewustwording en het uitvoeren van onderzoek. Concreet beleid en acties voor het beheer van natuurgerelateerde risico's ontbreken. Het onderzoek van SFL definieert vele maatregelen die direct opgepakt kunnen worden. Voor WWF springen de volgende maatregelen er expliciet uit:

  • De voorzorgsbenadering ‘liever nu dan nooit”: met de nadruk op proactieve maatregelen, zelfs met onvolledige gegevens en methodologieën. De kosten van niets-doen zijn hoog en centrale banken en toezichthouders moeten optreden voordat het te laat is en er omslagpunten zijn bereikt die herstel onmogelijk maken.
  • Focus op de activiteiten die het meest schadelijk zijn, zoals winning van fossiele brandstoffen, ontbossing of pesticiden, en verbind hieraan consequenties zoals een opslagfactor.
  • Geef het goede voorbeeld en publiceer als DNB een eigen transitieplan, rekening houdend met de directe link tussen biodiversiteitsverlies en klimaatverandering.

SUSREG: Recent internationaal onderzoek: niet blindstaren op klimaat

Sinds 2021 doet WWF wereldwijd jaarlijks onderzoek naar centrale banken en toezichthouders in de Sustainable Financial Regulations and Central Bank Activities (SUSREG) Tracker 2023. Uit de meest recente SUSREG-studie van eind 2023 blijkt dat centrale banken en financiële toezichthouders vooruitgang boeken bij het “vergroenen” van hun financiële regelgeving en toezicht. 

Landen met hoge inkomens én de grootste uitstoot van broeikasgassen en landen met de grootste biodiversiteit, lopen echter flink achter. De huidige financiële regelgeving en activiteiten van centrale banken zijn vrijwel uitsluitend gefocust op enkel klimaat. Daarmee houden ze niet voldoende rekening met het verlies aan biodiversiteit en de gevolgen voor gemeenschappen die voor hun levensonderhoud hiervan sterk afhankelijk zijn.

De sleutelrol van de financiële sector

Al het spaar- en pensioengeld, bedrijfskapitaal en de rijksschatkist worden beheerd door banken en vermogensbeheerders. Met beleggingen en leningen bepalen zij welke bedrijven en projecten gesteund worden. Dat zijn investeringen met vaak grote gevolgen. Ze kunnen zorgen voor meer natuurverlies of juist voor natuurbehoud. De financiële sector kan dus hét verschil maken op weg naar een groene wereld. Centrale banken en toezichthouders kunnen binnen hun bestaande mandaat veel doen vanwege het belang van natuur voor de (lange termijn) financiële- en prijsstabiliteit. Een pro-actieve aanjagende rol is essentieel om het economische systeem bestand te maken tegen de risico’s van biodiversiteitsverlies.

Het Sustainable Finance Lab

Het Sustainable Finance Lab (SFL) is een academische denktank waarvan de leden voornamelijk hoogleraren zijn van verschillende universiteiten in Nederland. Het doel van het SFL is een stabiele en robuuste financiële sector die bijdraagt aan een economie die de mensheid dient zonder het milieu uit te putten.

Logo sustainable finance lab

Rapport "Finding a way with nature"

Gerelateerde artikelen

WWF-Panda opent de Amsterdamse Euronext

Vandaag is het Taskforce on Nature-related Financial Disclosures (TNFD) met een gongceremonie op de Amsterdamse beurs gelanceerd door het Wereld Natuur Fonds Nederland, Nederlandse Vereniging van Banken, Deloitte en Rabobank. TNFD is een instrument dat bedrijven en investeerders inzicht geeft in de natuurgerelateerde risico’s en kansen van hun investeringen en activiteiten. Met dit inzicht kunnen zij beslissingen nemen om risico's te verminderen en investeringen te doen die bijdragen aan meer natuur.
Meer info
Ola Jennersten / WWF-Sweden

Is it (im)possible to invest in biodiversity?

In this blog Lucian Peppelenbos Climate & Biodiversity Strategist at Robeco and Aaron Vermeulen Practice leader finance, WWF-NL share their thoughts on these questions.
Meer info
naturepl.com / Doug Gimesy / WWF

Brochure Financing Green

In deze brochure zet WWF haar ambitieuze visie en doelen op het gebied van groene financiering uiteen.
Meer info
naturepl.com / Doug Gimesy / WWF

Vergroening investeringen: een brochure

Lees alles over onze wereldwijde ambitie om de financiële wereld te vergroenen en hoe wij werken aan de natuur-inclusieve economie.
Meer info
ESA / NASA

The new generation is not accepting our slowness

WWF colleague Aaron Vermeulen talks about Earth Day, his experience at a conference and the hopes for our future generation.
Meer info
Alain Compost / WWF

Wereldwijde oproep aan centrale banken voor actieplan klimaat- en biodiversiteitscrisis

Samen met ruim 90 wetenschappers, denktanks en internationale organisaties doet WWF een wereldwijde oproep aan centrale banken om alle mogelijke middelen in te zetten om de klimaat- en natuurcrisis tegelijkertijd aan te pakken. Dat is nodig om zowel de planeet als een stabiele economie te beschermen.
Meer info

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Meld je aan voor onze tweemaandelijkse nieuwsbrief. Dan houden we je op de hoogte van nieuwe inzichten en tools voor de zakelijke markt en krijg je updates over grote WWF-projecten en tips voor duurzaam ondernemen.