Nature is Next: Nederlandse financiële instellingen zetten eerste stappen voor de natuur

WWF Sabine Bos

De natuur gaat sneller dan ooit achteruit. Economische activiteiten leiden tot natuurverlies, zoals ontbossing, luchtvervuiling en overbevissing. Tegelijkertijd is onze economie sterk afhankelijk van de natuur, zoals voor voedselproductie. De impact en afhankelijkheden van de economie op de natuur brengen risico's met zich mee voor de financiële sector, maar natuurlijk ook kansen om de natuur te beschermen. Een aantal financiële instellingen is hier al mee bezig, maar we zijn er nog lang niet. Dat blijkt uit vandaag gepresenteerd onderzoek.

WWF-NL en Deloitte Nederland hebben onderzoek gedaan naar hoe de Nederlandse financiële sector natuur-gerelateerde financiële risico's integreert en hoe zij voorbereid is op het aanstaande raamwerk van de Taskforce on Nature-related Financial Disclosures (TNFD). Het onderzoek is bedoeld als leidraad voor financiële instellingen, zodat ze hun weg beter kunnen vinden in het snel veranderende - en voor velen nieuwe - onderwerp.

Over de TNFD

De TNFD is een nieuw raamwerk voor ondernemingen en financiële instellingen dat helpt om in kaart te brengen welke natuur-gerelateerde risico's en kansen economische activiteiten lopen. Dit kan financiële instellingen helpen om voor hun investeringen de interactie met de natuur te begrijpen. Het geeft daarnaast richtlijnen over hoe financiële instellingen natuur-gerelateerd risicomanagement kunnen uitvoeren en hoe ze hierover kunnen rapporteren.

Eerste goede stappen gezet, nu doorpakken!

Uit het onderzoek blijkt dat de Nederlandse banken en vermogensbeheerders het belang van hun relatie met de natuur begrijpen en willen verbeteren. Ze hebben al meerdere initiatieven, toezeggingen en publicaties gedaan, wat suggereert dat Nederlandse financiële instellingen toonaangevend kunnen worden op dit gebied. De meeste instellingen nemen al enkele stappen, bijvoorbeeld door heatmapping om de blootstelling aan natuur-gerelateerde risico's te identificeren of door natuur onderdeel te maken van de strategie. Toch ontbreekt vaak een volledig overzicht van de materiële natuur-gerelateerde risico's op portfolio- of sectorniveau. Ook is er onvoldoende kennis en kunde op het gebied van de risico’s en kansen over de gehele breedte van de instelling, dit dient juist continue in ontwikkeling te blijven.

Bij_Toekomstkunde.jpg

Investeer in het leertraject

Het onderzoek geeft tien aanbevelingen voor financiële instellingen, waarbij het belang van (blijven) leren, actie ondernemen, samenwerken en in gesprek gaan benadrukt wordt. Vele financiële toolkits, datasets of standaarden over natuur en biodiversiteit zijn nog in ontwikkeling. De luxe om te wachten totdat deze perfect toepasbaar zijn is er niet. De natuurproblemen zijn daarvoor te urgent.

Ook adviseren de onderzoekers om flink te investeren in de kennis en kunde van medewerkers. Zoek afstemming met opkomende standaarden en raamwerken zoals de TNFD, maar zorg ervoor dat dit het leertraject niet beperkt door altijd een doelgerichte aanpak te hanteren. Werk samen met branchegenoten, ngos en lokale experts door ideeën uit te wisselen, samen nieuwe benaderingen te ontwikkelen en collectieve lokale actie te ondernemen om gedeelde uitdagingen aan te pakken.

Sleutelrol voor de financiële sector

De financiële sector wordt zich steeds bewuster dat een stabiel financieel systeem ook afhankelijk is van veerkrachtigere ecosystemen. Want, investeren in de natuur is investeren in de toekomst. De World Economic Forum schatte dat ongeveer 50% (44 biljoen US dollar) van de globale economische waarde creatie in gematigde of hoge mate afhankelijk is van natuur. Een natuurpositieve economie biedt volgens hen bovendien 10 biljoen US dollar aan zakelijke mogelijkheden. 

Als we op een positieve manier investeren om de drie sectoren te veranderen die verantwoordelijk zijn voor bijna 80% van het natuurverlies: voedsel, infrastructuur en energie. De financiële sector speelt een sleutelrol in het actief sturen van wereldwijde kapitaalstromen, naar natuurpositieve uitkomsten.

Nature is Next - Integrating Nature-Related Risks Into The Dutch Financial Sector

Gerelateerde artikelen

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Meld je aan voor onze tweemaandelijkse nieuwsbrief. Dan houden we je op de hoogte van nieuwe inzichten en tools voor de zakelijke markt en krijg je updates over grote WWF-projecten en tips voor duurzaam ondernemen.