Veelgestelde vragen: Directiesalaris

Steffan Widstrand / WWF

Wat is het salaris van de algemeen directeur?

Het salaris van de algemeen directeur van Stichting Het Wereld Natuur Fonds-Nederland (WWF-NL) is gebaseerd op de beloningsregeling voor goede doelen van de brancheorganisatie Goede Doelen Nederland, waar WWF-NL lid van is. De genoemde regeling geeft een maximumnorm voor het jaarinkomen, die past bij de zwaarte van de functie, bij de omvang van de organisatie, de complexiteit van de organisatie, de organisatorische context en het directiemodel. De weging van de zwaarte van de directiefunctie, resulterend in een BSD-score, is voor 2021/2022 berekend op 530 punten. De functie valt hiermee in functiegroep J. Deze BSD-score is wat hoger dan de voorgaande weging in 2021 (515 punten). Dit is het gevolg van de toegenomen omvang van de organisatie. In het najaar van 2022 heeft Ernst & Young Belastingadviseurs LLP de zwaarte van de directie-functie over 2021/2022 getoetst en akkoord bevonden.

Voor een organisatie, met een omvang en complexiteit als die van WWF-NL, geldt per 1 januari 2022 een maximum directiesalaris van € 173.960 per jaar en het maximale jaarinkomen (salaris plus belaste vergoedingen/bijtellingen, werkgeversbijdrage pensioen en overige beloningen op termijn) bedraagt € 216.000 per jaar.

Salaris, lasten en premies

Met ingang van 10 juli 2023 is Jelle de Jong de algemeen directeur van WWF-NL. Het salaris bedraagt € 10.478 per maand (exclusief vakantiegeld en persoonlijk flex budget van 2,08%) en het jaarinkomen bedraagt € 138.406. Hiermee blijft de beloning binnen de maxima volgens de eerdergenoemde regeling. WWF-NL draagt ten behoeve van de directeur tevens sociale lasten en pensioenpremie af. Er is geen vertrekregeling overeengekomen. De directeur heeft geen auto van de zaak en reist met het OV.

Verantwoordelijkheden

De directeur is eindverantwoordelijk voor alle resultaten van WWF-NL:

  • dat als een van de oudste en grootste WWF-kantoren een spilfunctie vormt in het grote internationale WWF-netwerk;
  • waar zo'n € 70 miljoen omgaat;
  • dat steun krijgt van ruim 621.000 donateurs;
  • waarvoor zo'n 2.600 vrijwilligers actief zijn;
  • dat samenwerkt met strategische partners zoals Robeco en Rabobank;
  • waar 150 (betaalde) FTE’s in dienst zijn.