Aino Kostiainen / WWF

Bankable Nature Solutions

Door te investeren in natuurbehoud en -herstel zorgen we voor een leefbare aarde. De hulp van het bedrijfsleven is daarbij onmisbaar.

We staan voor grote uitdagingen. De gevolgen van de klimaatcrisis en biodiversiteitverlies zijn voelbaar over de hele wereld. Natuurrampen komen vaker voor. Net als extreem weer en het aantal wilde dieren neemt snel af. Dit komt door ontbossing, vervuiling en overexploitatie van natuurlijke hulpbronnen.

Gezonde natuur en ecosystemen zijn van cruciaal belang voor een leefbare aarde. Om tot een duurzamere wereld te komen, ondertekenden de Verenigde Naties (VN) in 2015 de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s).

Om deze doelen te realiseren komen we echter elk jaar $ 2,5 biljoen tekort, becijferde het World Economic Forum (WEF). Jaarlijks wordt slechts $ 1,4 biljoen dollar van de benodigde 3,9 biljoen dollar geïnvesteerd. Bankable Nature Solutions (BNS) kunnen de oplossing zijn om dit gat te dichten.

Greg Armfield / WWF-UK

Alleen al voor het behoud en herstel van ecosystemen is tussen de 300 en 400 miljard dollar nodig. Maar in dergelijke projecten wordt nu ‘slechts’ 52 miljard dollar geïnvesteerd.

Overheden en goede doelen alleen kunnen deze financieringskloof niet opvangen. We hebben de hulp nodig van het bedrijfsleven. Uit onderzoek blijkt dat meer dan de helft van het benodigde geld van bedrijven en organisaties kan komen.

Groen investeren 

Natuurbehoud en natuurlijke oplossingen bieden enorme kansen. In samenwerking met bedrijven, financiële instellingen en lokale partijen kunnen we BNS ontwikkelen die de druk op ecosystemen verminderen, natuur en mensen veerkrachtiger maken en rendement opleveren voor lokale bewoners en investeerders.

Daarom start WWF in een toenemend aantal landen financierbare projecten. Dit gebeurt via partnerschapsprogramma’s als Mobilizing More for Climate (MoMo4C) en het Dutch Fund for Climate and Development (DFCD). Hiermee willen we als katalysator dienen voor andere financierbare projecten over de hele wereld.

Bijdragen aan een leefbare aarde en groen investeren?

Bezoek als MKB’er dan onze MoMo4C-pagina. Als financiële instelling kun je terecht op onze DFCD-pagina.

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Meld je aan voor onze tweemaandelijkse nieuwsbrief. Dan houden we je op de hoogte van nieuwe inzichten en tools voor de zakelijke markt en krijg je updates over grote WWF-projecten en tips voor duurzaam ondernemen.